Liity Edistyspuolueen jäseneksi ja tue toimintaamme!
Lue lisää ...
Briefly in English!

Edistyspuolue – Vapaus valita

Uutiset

Sari Niemi, 141 Uusimaa

31. maaliskuu 2015

Sari Niemi
Olen Sari Niemi, 27-vuotias opiskelija ja klassinen liberaali. Olen Edistyspuolueen puoluehallituksen jäsen sekä Piraattipuolueen jäsen. Olen Piraattipuolueenehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä numerolla 141. Kannatan järkeen ja vapauteen perustuvaa politiikkaa.

Liberaalisen filosofian mukaisesti kunnioitan yksilöä itesisarvona, omana päämääränään. Yksilön tulee saada tehdä omat valintansa ja elää omaa elämäänsä muiden vastaavaa oikeutta loukkaamatta. Lainsäädännön tulee keskittyä suojelemaan yksilöä muiden mielivallalta ja kohdistaa rangaistukset vain niihin tekoihin, jotka loukkaavat muiden oikeuksia. Suomalaisella yhteiskunnalla on perinteitä jotka antavat tähän hyvät edellytykset, mutta ne uhkaavat tukahtua liiallisiin rajoituksiin.

Suomen kokonaisveroaste on aivan liian korkea. Ostovoimaa on nostettava laskemalla palvelujen verotusta, jolloin työpaikkojakin syntyy. Ravintolakulttuuria voidaan edistää esimerkiksi vähentämällä anniskeluun liittyvää byrokratiaa, lupavaatimuksia ja veroja. Pienyrittäjien alv-raja tulee saada nykyistä korkeammalle. Työnantajien sivukuluja tulee alentaa, jotta työntekijöiden palkkaamisesta tulisi kannattavampaa. Kauppojen tulee voida itse päättää aukioloajoistaan. Suurien kauppaketjujen suosiminen esimerkiksi kaavoituksella tulee lopettaa. Pientuottajien mahdollisuutta saada tuotteitaan myyntiin tulee helpottaa. Liittoon  kuulumattomien ei tule joutua maksamaan liittoon kuuluvien etuja veroina. Yhdistyksillä tulee olla oikeus kerätä rahaa myös omien palkkakulujensa kattamiseen. Päihdepolitiikassa tulee siirtyä rankaisemisesta päihdeongelmaisten auttamiseen ja hoitamiseen. Lista muutoksista on pitkä.

Yksilöä rajoittavat suomalaisessa yhteiskunnassa jähmeiden työmarkkinoiden ja holhoavien lakipykälien lisäksi esimerkiksi kannustinloukut, joista täytyy päästä eroon yksinkertaistamalla sosiaaliturvaa. Työttömäksi joutumisen jälkeen on voitava nousta nopeasti ja helposti takaisin jaloilleen. Vähäisenkin työn vastaanottamisen tulee olla aina kannattavaa. Myös nettisensuuri, kotirauhan rikkominen ilman erityisen painavia perusteita, tai tullin ylilyönnit rikkovat yksilöä vastaan. Ruoan, oman työn tai tavaran lahjoittaminen sekä yleisemmin yhteisöllinen auttaminen eivät saa olla verottajan ja byrokratian hampaissa.

Minun visioimani Suomi on entistä avoimempi, vapaampi ja suvaitsevaisempi. Vanhoilliset rakenteet eivät sovi moderniin tietoyhteiskuntaan. Suomen on  aika uudistua.

syntikunta.net

facebook.com/SariNiemipol

twitter.com/syntikunta

Ylen Vaaligalleria-haastattelu

Janne Paalijärvi, 142 Uusimaa

29. maaliskuu 2015

Janne PaalijärviOlen Janne Paalijärvi, 33-vuotias vimpeliläissyntyinen, mutta sittemmin espoolaistunut Piraattipuolueen varapuheenjohtaja ja Edistyspuolueen jäsen. Olen ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä Piraattien listalla numerolla 142. Minulla on vankka teknillinen tausta; olen DI-tutkintoa suorittava tekniikan kandidaatti, jolla on takanaan vuosien kokemus IT-alalta.

Ajattelen asioita järjellä ja tieteellisellä otteella. Politiikassa minulle tärkeitä juttuja ovat sananvapaus, yksityisyydensuoja ja muut tietoyhteiskunta-asiat. Valitettavan usein tuntuu siltä, että virkamiehet ovat menneet Suomessa liian pitkälle. Lisääntynyt byrokratia on syöpä, joka estää pienyrittäjyyttä, vaikka hyvinvointi syntyy mahdollisuudesta luoda työpaikkoja.

Ihmisten tulisi saada olla vapaampia, valtiolle on asetettava rajat. Autojen verotuksellista satelliittipaikannusta ei tule sallia, kauppojen on saatava itse päättää aukioloaikansa. Kansalaisten nettiseurannalle on laitettava stoppi.

paalijarvi.fi

usvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi

facebook.com/paalijarvi

twitter.com/paalijarvi

Ylen Vaaligalleria-haastattelu

Tere Sammallahti, 146 Uusimaa

27. maaliskuu 2015


Olen Tere Sammallahti, 33-vuotias energia- ja ympäristöasiantuntija Espoosta. Olen Edistyspuolueen sekä Piraattipuolueen jäsen ja olen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ehdolla Piraattipuolueen listalta Uudenmaan vaalipiiristä ehdokasnumerolla 146.

Mielestäni suomalaisen politiikan haasteellisimmat teemat tällä hetkellä ovat talouspolitiikka, energiapolitiikka ja puolustuspolitiikka. Tarvitsemme talouden tasapainotustoimia, jotta saamme velkavetoisen taloutemme kestävälle pohjalle. Suomessa pitää irtaantua erilaisista verovähennysoikeuksista, yritystuista ja muista tukimuodoista, jotka vääristävät markkinoiden toimintaa. Suomessa on valtava määrä tarpeetonta sääntelyä sekä sen aiheuttamaa kustannustaakkaa, josta täytyy päästä eroon suomalaisten yritysten kilpailukyvyn sekä suomalaisten kuluttajien ostovoiman parantamiseksi.

Energiapoliitiikkamme keskiössä pitäisi olla tavoite pyrkiä ympäristöystävällisen energiantuotannon kautta eroon siitä 8 miljardin euron vajeesta kauppataseessamme, mikä aiheutuu tuontienergian ostamisesta. Tavoite voidaan saavuttaa purkamalla energiainfrastruktuurin rakentamiselle asetettuja hallinnollisia esteitä, sallimalla uraanin erottaminen kotimaisten kaivosten kaivosjätteestä, myöntää lisää lupia ydinvoimaloille, poistaa eri energiamuotojen markkinoita vääristävät investointi- ja tuotantotuet sekä siirtyä energiaverotuksessa haittapohjaiseen verotukseen.

Puolustuspoliittisesti haasteita Suomelle luo Venäjä, jonka ulkopolitiikka on nykyään aggressiivista eritoten niitä naapurimaita kohtaan, jotka eivät kuulu NATOon. Meidän tulee liittyä NATOon välittömästi sekä miettiä, mitä muita keinoja meillä on parantaa Puolustusvoimien kykyä turvata maamme suvereniteetti.

Vaalilupaukseni:
1.Lupaan vastustaa tarpeetonta sääntelyä, holhoamista ja kieltämistä.
2.Lupaan toimia talouden tasapainotustoimien puolesta sekä vastustaa julkisen sektorin velkaantumiskehitystä.
3.Lupaan olla poliittisessa toiminnassani rehellinen, avoin ja oikeudenmukainen, sekä muodostaa kantani asioihin faktatiedon ja tieteellisen metodin pohjalta.

Suomalaisessa demokratiassa on valuvikoja, jotka ovat johtaneet vallan keskittymisen muutaman puolueen puheenjohtajien käsiin estäen demokratian toteutumisen. Tilanne voidaan korjata muuttamalla suhteellinen vaalitapa suoraksi vaalitavaksi, poistamalla puoluetuki tai jakamalla se tasaisesti kaikkien rekisteröityjen puolueiden kesken sekä äänestämällä ehdokkaita, jotka eivät suostu puoluejohtajien kumileimasimiksi poliittisen uransa varjelemiseksi.

Muista äänestää viisaasti.

blogbook.fi/teresammallahti

facebook.com/SammallahtiTere

twitter.com/TereSammallahti

Ylen Vaaligalleria-haastattelu

Jarno Luoma-Nirva, 83 Pirkanmaa

25. maaliskuu 2015

Jarno Luoma-Nirva
Olen Jarno Luoma-Nirva, 38-vuotias tamperelainen ohjelmistosuunnittelija ja liberaali. Olen Edistyspuolueen sekä Piraattipuolueen jäsen ja Piraattien ehdokkaana Pirkanmaan vaalipiirissä numerolla 83.

Liberaalina kannatan yksilönvapautta: kukin eläköön elämäänsä niin kuin haluaa, kunhan ei vahingoita muita. Piraattina kannatan tiedon ja ideoiden vapautta sekä kansalaisten oikeutta yksityisyyteen niin verkossa kuin se ulkopuolellakin.

Kolme keskeisintä tavoitettani:

1. Suora demokratia

Demokratian tulee toteuttaa kansalaisten tahtoa, ei edustajien. Siksi tulee siirtyä suoraan demokratiaan, jossa kansalaisilla on suora vaikutusvalta lainsäädäntöön. Halutessaan kansalainen voi delegoida äänivaltansa haluamansa edustajan käyttöön, mutta tämän tulee olla vapaaehtoista. Äänivallan voi ottaa myös takaisin itselleen tai delegoida jollekin muulle aina halutessaan. Tämä vaatii toki mittavia lakimuutoksia, mutta aion omalta osaltani antaa konkreettista valtaa lainsäädäntöön jo saman tien: jos tulen valituksi, järjestän jokaisesta lakimuutoksesta, josta pääsen äänestämään eduskunnassa, ensin äänestyksen kannattajilleni ja noudattaa sen tulosta (poislukien asiat, joista on kirjattu kanta Piraattien puolueohjelmaan). Järjestän äänestyksen joko omalla äänestysalustallani (www.tyrannyofmajority.net) tai Liquid Feedbackilla (www.liquidfeedback.org). Kiinnostuneet voivat liittyä demokratiakokeiluryhmään: facebook.com/groups/demokratiakokeilu

2. Perustulo

Perustulo korjaisi suuren määrän ongelmia aina ylisuuresta byrokratiasta (ei tarvita virkamiesarmeijaa syynäämään menokuitteja, asuntojen kokoja ja vahtimaan työnhakuja ja kurssituksia), epätasa-arvosta (kun on iso määrä erilaisia tukia, jotkut saavat enemmän kuin toiset, jotkut saattavat jäädä kokonaan ilman kun eivät osaa hakea oikeaa tukea tai saa virkailijalle vastaanottoaikaa) ja työttömyydestä lähtien (kaikki työnteko lisää käteen jäävää rahamäärää, yrittäjyys lisääntyisi kun yrittäjät eivät enää putoaisi työttömyysturvan ulkopuolelle). Perustulo mahdollistaisi myös työehtosopimusten yleissitovuuden purkamisen, mikä lisäisi työmarkkinoiden joustavuutta sen verran, että työttömyys käytännössä poistuisi. Byrokratian pieneneminen ja työllisyyden paraneminen tekisi ihmeitä myös valtion taloudelle. Täällä on eräs hyvin yksinkertainen perustulomalli ja siihen liittyvä laskuri:  tyrannyofmajority.net/blog/fin/perustulolaskuri

3. Turhien sääntöjen ja rajoitusten purkaminen.

Esimerkiksi nämä rajoitukset tulee poistaa:

 • kauppojen ja ravintoloiden aukiolorajoitukset
 • taksiliiketoiminnan sääntely
 • alkoholin saatavuus- ja mainontarajoitukset
 • valtion alkoholi- ja uhkapelimonopolit
 • miesten asevelvollisuus
 • rahankeräyksen luvanvaraisuus
 • internetin sensurointi
 • toisen kotimaisen kielen opiskelupakko

luoma-nirva.net
facebook.com/JarnoLuomaNirva
twitter.com/jarnoln
Lista tavoitteistani
Ylen Vaaligalleria-haastattelu

Olli Kopakkala, 132 Uusimaa

23. maaliskuu 2015


Olen Olli Kopakkala, 26-vuotias yrittäjä, Edistyspuolueen jäsen ja liberaali ehdokas. Olen ehdolla Piraattipuolueen listalla Uudenmaan vaalipiirissä numerolla 132.

Olen koko elämäni ajan lähtenyt siitä, että Suomi on hieno maa, jossa jokainen voi tehdä elämästään sellaisen kuin haluaa. Kaikilla on yhtä hyvät lähtökohdat ja jos elämä kohtelee kaltoin, turvaverkko pelastaa ja ohjaa takaisin oikealle uralle.

En yleensä jaksa vinkua epäkohdista. Yrittäjänä verot ja muut maksut ovat aina olleet riesana. Se on kuitenkin tarkoittanut, että omaa toimintaa pitää parantaa ja kehittää. Valittamalla itsestä riippumattomista tekijöistä, poistetaan yleensä vain oma vastuu.

Esimerkkinä tästä ajattelumallista on se, miten kyllästyimme muutaman yrittäjäystäväni kanssa siihen, että työn ostaminen yksityishenkilöltä on loputtoman byrokratian takana. Perustimme Kevytyrittäjyyspalvelun, jonka avulla työntekijä voi laskuttaa työsuoritteensa ilman byrokratiaa ja saada palkan suoraan tililleen. Toimintamme on kasvanut vauhdilla ja nyt meillä on yli 11 000 käyttäjää.

Asiakkaidemme kanssa keskusteleminen on avannut silmäni. Suomessa ei haluta tukea työelämään paluuta. Työtön joka itse etsii itselleen työtä tai alkaa kevytyrittäjäksi, joutuu byrokraattien Kafkamaiseen pyöritykseen. Selvitysten ajaksi kaikki tuet toki lopetetaan. Eli ihminen, joka Suomessa haluaa tehdä töitä saa osakseen rangaistuksen. Jopa 20 euron “palkan” vastaanottaminen voi johtaa siihen, että kaikki tuet otetaan pois.

Näiden kannustinloukkojen poistamiseen on helppo vastaus: Perustulo. Työura on jo nyt hyvin pirstaleinen kokonaisuus, jossa tuloa hankintaan useista eri lähteistä erilaisin tavoin. Perustulo tukee tällaista työllistymismallia. Lisäksi se vähentää hallinnollista byrokratiaa ja tuo näin säästöjä.

Suomessa ollaan liian pitkään keskitytty luomaan monimutkaisia himmeleitä, joiden ainoa hyötyjä on byrokraatti.

Nyt on aika ajatella taas meitä kansalaisia.

Tuliko sinun äänesi kuulluksi, kun Suomessa päätettiin alkoholin mainontakiellosta?
Tuntuuko vähän höpöltä kun Suomessa toisteltiin “Je Suis Charlie”, vaikka samaan aikaan kyseisen lehden julkaiseminen johtaisi syytteeseen jumalanpilkasta?

Onko hiukan outoa, että poliisi voi tehdä kotiisi kotietsinnän milloin vain?

Äänestä minua, jos haluat kansanedustajan joka tekee työn vastaanottamisesta kannattavaa, ajaa yksilönvapauksia ja sananvapautta.

ollikopakkala.com

facebook.com/pages/Olli-Kopakkala/177985095572609

twitter.com/timore

Ylen Vaaligalleria-haastattelu

Petrus Pennanen, 258 Helsinki

21. maaliskuu 2015

Olen Petrus Pennanen, helsinkiläinen 42-vuotias ydinfysiikan tohtori. Olen Edistyspuolueen ja Piraattipuolueen jäsen ja Piraattipuolueen ehdokkaana Helsingin vaalipiirissä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Ehdokasnumeroni on 258.

Työskentelen perustamani ohjelmistoyrityksen  toimitusjohtajana. Minulla on runsaasti kokemusta menestyksekkäästä kansainvälisestä  toiminnasta sekä akateemisessa että yritysmaailmassa. Olen työssäni tutustunut läheisesti eri alojen yritysten ja julkishallinnon toimintaan. Haluan edistää henkilökohtaiseen ja taloudelliseen vapauteen, järjen käyttöön ja tieteeseen perustuvaa politiikkaa.
Vaalilupaukseni ovat:

 1. Toimin järkevämmän ja tehokkaammin organisoidun julkishallinnon puolesta. Esimerkiksi perustulo ja pienempi sosiaaliturvahallinto.
 2. Edistän oikeasti ympäristöystävällistä, tieteeseen perustuvaa energiapolitiikkaa. Ilmaston saastutusta on vähennettävä.
 3. Toimin yksilönvapauden puolesta. Maassamme kulutetaan liikaa rahaa rajoituksiin ja sääntelyyn.

Lisäksi kannatan suoraa demokratiaa, jossa jokainen kansanedustaja äänestää saamallaan äänimäärällä, äänen voi siirtää edustajalta toiselle kesken  kauden ja halutessaan käyttää suoraan eduskunnan äänestyksissä.

Puolustus- ja turvallisuuspolitiikan suhteen kannatan Natoon liittymistä,  koska se on rauhaa edistävä järjestö ja uskottavin vaihtoehto Suomen puolustukseen.

Tervetuloa tutustumaan tarkemmin!

petrushelsinki.net

facebook.com/petruspennanen

twitter.com/petruspennanen

Ylen Vaaligalleria-haastattelu

Ylen Meppigalleria-haastattelu

Radio Helsingin haastattelu

 

Edistysläiset ehdokkaat eduskuntavaaleissa 2015

21. maaliskuu 2015

Joukko Edistyspuolueen jäseniä on Piraattipuolueen ehdokkaina vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, ja Edistyspuolue tukee heidän kampanjaansa julkaisemalla heidän esittelyjään tällä sivulla, Facebookissa, Twitterissä ja tiedotuslistalla. Ensimmäinen esittely julkaistaan pian.

Edistyspuolueen puoluekokous pidetään 16.8.2014 klo 14.00-18.00 Helsingissä

21. heinäkuu 2014

Edistyspuolueen vuoden 2014 puoluekokous pidetään Panimoravintola Bruuverissa Helsingissä lauantaina 16.8.2014 klo 14-18. Osoite on Fredrikinkatu 63AB, 00100 Helsinki. Puoluekokoukseen saa ilmoittautua mukaan facebookissa: https://www.facebook.com/events/1520622181495129/ , mutta mukaan voi tulla myös ilmoittautumatta.

Tilaisuus on kaikille avoin mutta äänioikeus on sääntöjen mukaisesti vain Edistyspuolueen varsinaisilla jäsenillä. Kokouksen alun yhteydessä on mahdollista maksaa jäsenmaksu (kannatusjäsenillä vapaaehtoinen jäsenmaksu, varsinaisilla jäsenillä 20 euroa).

Puoluekokous on Edistyspuolueen korkein päättävä elin ja se valitsee mm. uuden puoluehallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Tämän lisäksi puoluekokouksella on valta päättää Edistyspuolueen linjauksista
Lue lisää

Edistyspuolue tukee kansalaisaloitetta uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta.

17. huhtikuu 2014

Edistyspuolueen hallitus on päättänyt ilmoittautua Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen tukijaksi. Aloitteen mukaan julkisen vallan tulee olla tunnustukseton, ja uskonto on saatava pitää yksityisasiana. Kirkolta on poistettava valtionkirkon asema, jotta kaikkia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti vakaumuksesta riippumatta.

Edistyspuolueen puoluekokous pidetään 13.7.2013 klo 14.00-18.00 Turussa

10. kesäkuu 2013

Huom. kokouskutsua päivitetty viimeksi 4.7.2013

Paikkana Panimoravintola Koulu, historian luokka, Eerikinkatu 18, 20100 Turku.

Tilaisuus on kaikille avoin mutta äänioikeus on sääntöjen mukaisesti vain Edistyspuolueen varsinaisilla jäsenillä. Kokouksen alun yhteydessä on mahdollista maksaa jäsenmaksu (kannatusjäsenillä vapaaehtoinen jäsenmaksu, varsinaisilla jäsenillä 20 euroa).

Puoluekokous on Edistyspuolueen korkein päättävä elin ja se valitsee mm. uuden puoluehallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Tämän lisäksi puoluekokouksella on valta päättää Edistyspuolueen linjauksista
Lue lisää

Blogi

Yli yhteiskuntaluokkien

Isoäitini isä oli sosialisti. Mutta mitä muuta saattoi odottaa rutiköyhältä maalaispojalta, joka saapui 1900-luvun alussa Turkuun? Hänen kuului olla sosialisti.

Lue lisää..

Kirjoitus Turun Sanomissa

Edistyspuolueen puoluesihteerin, Otto Rosendahlin kirjoitus Turun Sanomissa 4.5.2012:

Lue lisää..

Kirjoitus Turun Sanomissa

Edistyspuolueen puheenjohtajan, Jouni Flemmingin kirjoitus Turun Sanomissa 23.4.2012:

Lue lisää..

Kirjoitus Turun Sanomissa

Edistyspuolueen puoluesihteerin, Otto Rosendahlin kirjoitus Turun Sanomissa 12.4.2012:

Lue lisää..

Kirjoitus Turun Sanomissa

Edistyspuolueen puheenjohtajan, Jouni Flemmingin kirjoitus Turun Sanomissa 16.2.2012:

Lue lisää..

Blogiarkisto