Liity Edistyspuolueen jäseneksi ja tue toimintaamme!
Lue lisää ...
Briefly in English!

Edistyspuolue – Vapaus valita

Edistyspuolue lyhyesti

Edistyspuolue on puolueeksi pyrkivä rekisteröity yhdistys. Suomessa on tilausta uudenlaiselle puoleelle – puolueelle, joka kannattaa yksilönvapautta.

Ihmisten pitää voida itse päättää omista asioistaan. Mielestämme ei ole oikein, että poliitikoilla ja virkamiehillä on valtaa puuttua tavallisten ihmisten yksityiselämään. Suomi ei saa olla holhousvaltio.

Julkinen sektorimme on liian suuri. Mielestämme verot ja sääntely ovat perimmäisiä syypäitä työttömyyteen, eriarvoisuuteen, köyhyyteen ja syrjäytymiseen.

Edistyspuolue haluaa tehdä Suomesta vapaan, tasa-arvoisen, ihmiskeskeisen ja luonnonarvoja suojelevan yhteiskunnan, jossa jokaisella on mahdollisuus onnellisuuteen ja hyvinvointiin. Edistyspuolue ei aja minkään eturyhmän asiaa muiden kustannuksella. Tärkein päämäärämme on ihmisten vapauden, hyvinvoinnin ja vaurauden edistäminen.

Voit lukea lisää ajamistamme asioista kannat A:sta Ö:hön -sivulta, sekä Yleisohjelmastamme.

Historia

Kansallinen Edistyspuolue r.y. on vuonna 1918 perustettu suomalainen liberaalinen puolue, joka toimi viimeksi vuosina 1919 – 1951. Se oli koko edellisen toimintakautensa ajan edustettuna Eduskunnassa, jolloin se oli 1919–1927 keskisuuri (10–26) ja 1927–1951 pieni puolue (5–11 paikkaa). Edistyspuolue syntyi 8. joulukuuta 1918 fuusiossa, jossa yhtyivät tasavaltaa kannattaneet Nuorsuomalaisen Puolueen ja Kansanpuolueen enemmistö sekä Suomalaisen Puolueen vähemmistö.

Edistyspuolueesta valittiin uusi presidentti Suomelle kaksi kertaa: K. J. Ståhlberg kaudeksi 1919–1925, ja Risto Ryti 1940, uudestaan 1943 (virassa 1940–1944).

Edistyspuolue lopetti toimintansa keväällä 1951, kun suurin osa sen aktiiveista jäsenistä (etenkin lähes kaikki pääkaupunkiseudun ulkopuoliset) olivat liittyneet helmikuun alussa perustettuun Suomen Kansanpuolueeseen. Uuteen puolueeseen siirtyi muun muassa puolueen silloinen puheenjohtaja Heikki Kannisto. Vähemmistö puolueen jäsenistä perusti samana vuonna Vapaamielisten Liiton. Puolueet yhdistyivät vuonna 1965 Liberaaliseksi Kansanpuolueeksi (LKP), joka muutti nimensä muotoon Liberaalit vuonna 2000. Vuonna 2011 Liberaalit päätti olla enää pyrkimättä puoluerekisteriin ja muuttua ajatushautomoksi. Samana vuonna Kansallisen Edistyspuolueen toiminta päätettiin aloittaa uudelleen.

Edistyspuolueen virallinen nimi on Kansallinen Edistyspuolue r.y. Tämä yhdistys on sama, vuonna 1918 perustettu ja vuonna 1928 rekisteröity yhdistys, joka toimi vuosina 1918 – 1951. Vuonna 1951 yhdistys lopetti toimintansa, mutta pysyi yhdistysrekisterissä. Vuosien 1951 ja 2011 välillä se siirrettiin kahdesti uusille, nuoremmille nimenkirjoittajille, jotka ovat toimineet Kansallisen Edistyspuolueen seuraajapuolueissa.

Edistyspuolueen historiasta voi lukea lisää mm. Wikipediasta.

Tulevaisuus

Tavoitteenamme on kerätä Edistyspuolueelle jälleen tarvittavat 5000 kannattajakorttia. Suunnitelmamme kannattajakorttien keräämiseksi löytyy Puolueeksi-sivulta.