Liity Edistyspuolueen jäseneksi ja tue toimintaamme!
Lue lisää ...
Briefly in English!

Edistyspuolue – Vapaus valita

Medialle

Logo

Edistyspuolueen logo on saatavina web- ja painokäyttöön tästä: logopaketti (ZIP-tiedosto, 3.3 MB). Logoa voi käyttää vapaasti, kunhan sitä ei muokata millään tavalla. Logon käyttöön ei tarvitse pyytää lupaa.

Kansallinen Edistyspuolue r.y.

Edistyspuolueen virallinen nimi on Kansallinen Edistyspuolue r.y. Tämä yhdistys on sama, vuonna 1918 perustettu ja vuonna 1928 rekisteröity yhdistys, joka toimi vuosina 1918 – 1951. Vuonna 1951 yhdistys lopetti toimintansa, mutta pysyi yhdistysrekisterissä. Vuosien 1951 ja 2011 välillä se siirrettiin kahdesti uusille, nuoremmille nimenkirjoittajille, jotka ovat toimineet Kansallisen Edistyspuolueen seuraajapuolueissa.

Edistyspuolueesta kirjoitettaessa pyydämme, että käytätte lyhennettyä muotoa Edistyspuolue, eikä Kansallinen Edistyspuolue. Edistyspuolueen voi vielä lyhentää muotoon Edistys.

Norjan Edistyspuolue

Vuonna 1918 perustetulla Suomen Kansallisella Edistyspuolueella ei ole minkäänlaista yhteistyötä vuonna 1973 perustetun, ja vasta vuodesta 1977 nykyistä nimeään käyttäneen Norjan Edistyspuolueen (Fremskrittpartiet, FrP) kanssa.

Olemmeko oikealla vai vasemmalla?

Edistyspuolue ei sijoitu perinteiselle yksiulotteiselle vasemmisto/oikeisto -akselille. Vasemmisto/oikeisto -akselin sijaan suosisimme itse ns. Nolanin karttaa, joka on kaksiulotteinen poliittista kirjoa kuvaava kartta. Edistyspuolue kannattaa yksilönvapautta ja taloudellista vapautta, joten se sijoittuu kartan oikean yläkulman suuntaan. Nolanin kartasta voi lukea lisää Wikipediasta.

Mikäli puolueen sijoittuminen poliittisella kirjolla on esitettävä yhdellä sanalla, liberaalipuolue on tähän tarkoitukseen sopivin termi. Tässä tulee huomata, että toisin kuin yleensä Suomessa, Yhdysvalloissa sanaa “liberal” alettiin 1900-luvulla usein käyttää tarkoittamaan “vasemmistolaista” eikä liberaalia.

Edistyspuolueen kannat

Edistyspuolueen kannat on määritelty tiivisti ja yleisellä tasolla Yleisohjelmassa, konkreettisemmat kannat ajankohtaisiin aiheisiin löytyy Kannat A:sta Ö:hön -sivulta. Puolueen historiasta löytyy lisää tietoa Mikä on Edistyspuolue -sivulta.

Muutamassa artikkelissa, esimerkiksi Turun Sanomat 30.10.2011, on ollut valitettavia asiavirheitä Edistyspuolueen kannoista. Eräs tällainen asiavirhe on ollut väite, että Edistyspuolue lakkauttaisi armeijan tai ei kannata puolustusvoimia. Edistyspuolue ei lakkauttaisi armeijaa eikä vastusta puolustusvoimia. Vastustamme maanpuolustuksen toteuttamista pakkotyöllä, eli muuttaisimme maanpuolustuskoulutuksen vapaaehtoiseksi. Lue lisää.

On myös syytä huomauttaa, että Edistyspuolueen nettisivujen keskustelupalsta ei ole puolueen kantojen julkaisupaikka. Keskustelufoorumilla puolueen jäsenet ja muut ihmiset voivat keskustella vapaasti yhteiskunnallisista asioista mutta siellä esitettävät mielipiteet eivät ole Edistyspuolueen virallisia kantoja, ellei toisin mainita.

Yhteystiedot

Yhteystietomme löytyvät Ota Yhteyttä -sivulta.